Gasten

In 't Anker praten we bewust over mensen met kanker en niet over kankerpatiënten. Patiënt is men bij de dokter in het ziekenhuis. In 't Anker zien wij mensen met kanker als gast.

Het kost mensen met kanker nogal moeite hun leven na de diagnose opnieuw vorm en zin te geven. Erover praten helpt. Wij vinden het belangrijk dat onze gasten de ruimte krijgen om vrijelijk over hun ervaringen, problemen en beperkingen te spreken met iemand die buiten de familie- en kennissenkring staat. Het praten met de partner, andere familieleden of vrienden kan ook steunend zijn, maar soms worden gevoelens en gedachten ingehouden om hen niet te belasten.

Door het contact met lotgenoten leert men beseffen niet de enige te zijn met deze problemen.

Mensen met kanker

In Inloophuis‘t Anker is iedereen welkom die met kanker in aanraking is gekomen. Dit kan zijn als patiënt, ex-patiënt of als familie, nabestaande of anderszins betrokkenen.

De gasten kunnen geheel vrijblijvend en zonder afspraak binnenlopen en eventueel een beroep doen op de coördinator. De gast kan een praatje maken, worden rondgeleid en horen welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot deelname aan ontspannings- en creatieve activiteiten. Het inloophuis staat open voor suggesties en wensen van gasten.

Als blijkt dat een gast meer professionele hulp nodig heeft dan zal worden doorverwezen naar of hulp gezocht worden bij een professionele hulpverlener of instantie. Binnen het inloophuis wordt geen professionele hulp geboden.

Familie en naasten

Als je partner kanker heeft, verandert ongewild vaak de relatie. De relatie wordt door een ziekte als kanker veelal uit balans gebracht. De één is patiënt, de ander wordt ondersteuner, verzorger, verpleger e.d.

Deze rolverandering wordt versterkt naarmate de beperkingen toenemen. De ziekte verstoort de illusie van harmonieuze gelijkheid, van evenwicht en vrijheid in de relatie. De beleving van de toekomst kan verschillend ervaren worden. Voor beiden geldt dat de toekomst met veel onzekerheid is omgeven. De verschillende positie kan leiden tot problemen in de relatie.

Door de ziekte en de zorglast kunnen ook de relaties met de buitenwereld in zekere zin verschralen. De wereld wordt kleiner, de belangstelling voor en van anderen minder. Ook voor de partners geldt dat praten met andere mensen die in soortgelijke omstandigheden verkeren herkenning en opluchting geeft. Het inloophuis wil hen helpen waardoor mensen met kanker en hun partners of naasten op een zo gelijkwaardige en normaal mogelijke manier kunnen doorleven.