Complementaire zorg bij kanker; betrouwbare informatie

Op één plek betrouwbare en begrijpelijke informatie vinden over diverse vormen van aanvullende, ondersteunende zorg bij kanker. Dat kan nu via kanker.nl/complementaire-zorg.

Massage, mindfulness, acupunctuur of muziektherapie – het zijn een paar voorbeelden van aanvullende zorg bij kanker. Kanker.nl ziet in toenemende mate vraag naar betrouwbare informatie over deze complementaire zorg. Zorg die helpt bij het herstel van kanker en/of de kwaliteit van leven verbetert. Deze zorg is altijd aanvullend op de reguliere medische behandeling.