Tips voor jou

 TIPS uit het Inloopcafé voor nabestaanden

Suggesties van nabestaanden aan lotgenoten

1. Breng structuur in je leven.

2. Doe dingen die je energie geven.

3. En doe die minstens 1x per dag.

4. Ga bewust genieten van wat je vroeger ook mooi vond.

5. Breng ritme in je dag, zodat je een reden hebt om op te staan.

6. Probeer ‘zwarte rouw’ om te zetten in ‘witte rouw’: 

    Zwarte rouw is: pijn, verdriet, je náár en ellendig voelen.

    Witte rouw is: activiteiten ondernemen vanuit je verdriet.

7. Blijf dicht bij jezelf en volg je eigen gevoel.

8. Scherm jezelf af voor (teveel) ellende van buiten.

9. Wees eerlijk, naar jezelf en naar anderen: bijv.:

    “Hoe het met me gaat? Wil je het echt weten?”


Mijn gouden tip voor het contact met artsen

+ Zorg dat de arts echte aandacht voor je heeft. 
+ Wees assertief en kom voor jezelf op.

+ Als je gevoel over het contact niet goed is, confronteer ze er dan mee.

Vraag bijvoorbeeld om oogcontact.

+ Vraag om uitleg in ‘gewoon Nederlands’.

+ Kom altijd met twee, of zelfs met drie personen.

+ Let goed op: Wat gebeurt er precies? Vraag daar over door.

+ Wees concreet over jezelf, over wat je voelt en denkt.

Vraag ook om concrete antwoorden, recht op de man/vrouw af.

+ Vraag een ‘dubbel spreekuur’ aan.

Genoteerd tijdens een RondeTafelgesprek in ‘t Anker