Stichting Vrienden van 't Anker

De Stichting Vrienden Inloophuis ’t Anker is opgericht op 23 december 2008 en is gevestigd in de gemeente De Ronde Venen.

De doelstelling van de stichting is: het verlenen van financiële steun aan activiteiten en voorzieningen ten behoeve van Stichting Inloophuis ’t Anker.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30255594.

Op 6 mei 2009 heeft de Stichting van de Belastingdienst Heerlen de bevestiging ontvangen dat zij is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaalnummer 8205 11 638.

De bankrekening van de Stichting is: NL78 RABO 0130 8278 86.

Het bezoekadres van de Stichting is: Karekiet 49, 3641 ZE Mijdrecht.

Het postadres van de Stichting is: Postbus 7, 3640  AA Mijdrecht.

Het bestuur van de Stichting wordt gevoerd door:

- Mevrouw G.G.M. Brozius

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting zijn:

  • Het verkrijgen van gelden middels donaties of giften;
  • Het op ander wijzen genereren van gelden.
  • Het ondersteunen van de Stichting Inloophuis ’t Anker in haar doelstelling het kunnen bieden van activiteiten aan mensen die met kanker in aanraking zijn gekomen, zodat deze Stichting steeds kan blijven bestaan en haar doelstelling kan realiseren.

 

Voor verdere informatie zie de website van de Stichting Vrienden van Inloophuis 't Anker.