Organisatie

Alle activiteiten in Inloophuis ’t Anker worden verricht door vrijwilligers. 

Zowel het bestuur, de  coördinatoren als de vrijwilligers ontvangen geen beloning.