Stichting Erfelijke Kanker Nederland

Veel mensen met een erfelijke mutatie weten niet dat zij een verhoogd risico hebben op kanker. Dit betekent dat zij niet weten welke stappen zij kunnen zetten om hun gezondheid te beschermen. Stichting Erfelijke Kanker Nederland biedt steun, informatie en belangenbehartiging aan families met erfelijke of familiaire aanleg voor kanker. Met als doel minder sterfte en minder kanker, met behoud van een optimale kwaliteit van leven. Oftewel: Niemand meer kanker zonder te weten dat er sprake is van erfelijke aanleg.

Voor meer informatie zie de website