STEUN ONS

Inloophuis 't Anker is voor het voortbestaan volledig afhankelijk van donaties, giften en sponsoring

Inloophuis ‘t Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Om financieel geen drempel op te werpen, vragen wij van onze gasten géén vaste bijdrage. Het verblijf of deelname aan een activiteit is geheel gratis. 
Ook minder draagkrachtigen moeten in ons inloophuis terecht kunnen. Mogelijke geldelijke bijdragen door gasten zijn geheel op vrijwillige basis.

Het voortbestaan van het Inloophuis ’t Anker is dus volledig afhankelijk van de hulp van vrijwilligers en sponsoring/donaties van particulieren en bedrijven.

Er zijn diverse mogelijkheden om ons te steunen:

- Eenmalig een bedrag overmaken naar IBAN rek.nr. NL78 RABO 0130 8278 86 bij de Rabobank Rijn en Veenstromen t.n.v. Stg. Inloophuis 't Anker inz: Vrienden van ’t Anker;

- u heeft een jubileum of (bedrijfs)feestje. In plaats van een kado vraagt u de gasten ons te              ondersteunen;

- geld inzamelen kan ook via zgn. scholenacties, een golftoernooi of anderszins;

- u kunt ons ook helpen door materiële giften bijv. schilder- .of tekenmateriaal.


Wij zijn graag bereid met u mee te denken over mogelijke sponsoractiviteiten. U kunt daarvoor contact opnemen met onze waarnemend penningmeester Hetty Kruithof, telefoonnummer            06- 12 11 11 00 of een mail sturen naar info@inloophuishetanker.nl

 

Voor verdere informatie zie de button 'T ANKER - STICHTING VRIENDEN VAN 'T ANKER