Historie

Geschiedenis van het ontstaan van ‘t Anker

Stichting Inloophuis 't Anker is op 1 september 2003 opgericht met als vestiging het AJOC-gebouw Immitsj aan de Windmolen in Mijdrecht.  Op 4 maart 2004 werd een open dag georganiseerd en op dinsdag 9 maart 2004 was de eerste inloopdag. De officiële opening was op donderdag 22 april.

Vanaf 2 september 2010 was het inloophuis 'huurder' bij Voetbalvereniging Argon en vanaf 1 oktober 2019 zijn we gevestigd in het voormalige schoolgebouw De Trekvogel.

Het begin

In januari 1999 kreeg Karel Kruithof de diagnose prostaatkanker en in maart 1999 deed hij mee aan een gespreksgroep van het IKC in Amsterdam,

Het waren acht bijeenkomsten van 2 uur, om de week, met acht deelnemers. Allerlei thema’s kwamen aan bod: wat maak je mee aan emoties en angsten? hoe ga je met je kinderen om? hoe bereid je je er op voor als je zou gaan sterven? Steeds afgesloten met een meditatie. Deze groep deed hem beseffen hoe groot de waarde van lotgenotencontact is. Hij ging op zoek naar andere vormen van lotgenotencontact. De patiëntenvereniging bood dat niet, die had maar één keer per jaar een jaarvergadering. En verder kon hij niets vinden.

In mei 2003 heeft hij een therapieweek op basis van lotgenotencontact gehad bij Les Vaux in Frankrijk. Daar ontdekte hij dat er inloophuizen bestaan, zoals De Boei in Rotterdam. Hij is in september 2003 samen met George Reurings als toehoorder gegaan naar een bijeenkomst met andere inloophuizen in De Boei in Rotterdam. Daar hebben ze veel opgestoken, over de successen en over de problemen en ze raakten overtuigd: de behoefte aan lotgenotencontact zoals in een inloophuis is groot, en uit onderzoek is gebleken dat het gunstig werkt zowel psychisch als voor de fysieke toestand. Ze wilden het gewoon proberen en stelden een plan van aanpak op.

Het plan was een low-budget inloophuis maar wel met hoge kwaliteit. Ze zochten bestuursleden: een arts, een psycholoog, iemand voor de PR. Gerrie Stevenhagen (verpleegkundige), die zelf al eens een poging had gedaan een inloophuis te starten, had ook belangstelling. Ze kregen veel positieve respons, geen enkele negatieve reactie. Hoe zou je daar ook tegen kunnen zijn?

Voor de locatie onderzochten ze de kantine van Argon, een buurthuis, en het AJOC-gebouw . Het bestuur van AJOC was welwillend. We kwamen tot overeenstemming.

Nu nog de vrijwilligers: in oktober 2003 was er een vrijwilligersdag in de Meijert en op een zaterdagmiddag is er heel selectief geflyerd. En dat leverde heel wat op! In februari 2004 was er een bijeenkomst voor geïnteresseerden: direct al 20 gastvrouwen waaronder Maria de Jong. Zij en Gerrie namen de rol van coördinator op zich.

Ze zochten veel de publiciteit en die kregen ze ook. Ook sponsorgeld begon binnen te komen, van de RABO en van de kerken. 

Op donderdag 4 maart 2004 was de open dag, zowel voor gasten als voor de gezondheidszorg en het welzijnswerk. Er kwamen wel 80 bezoekers!

De dinsdag erna (9 maart) ging ‘t Anker voor het eerst open als inloophuis. Om 10.01 uur kwamen de eerste gasten al binnen, Jans en Co Veerhuis, en even later Ria en René Oussoren.

Op donderdag 22 april was de officiële opening met burgemeester Burgman met o.a. het smartlappenkoor van De Boei in Rotterdam.

Karel was voorzitter en deed daarnaast nog veel praktische dingen zoals artikeltjes schrijven, de website bijhouden en contacten leggen.

Het eerste jaar werden er 7 thema-avonden georganiseerd. Steeds met een deskundige en met een ervaringsdeskundige, en liefst ook samen met een patiëntenvereniging. Ook begon ‘t Anker met het bieden van afleiding in de vorm van activiteiten. Al vanaf 1 april begon Annie Overbeeke met haar schilderlessen en vanaf 1 juli begon Louise Heldt met yoga. Karel zelf wilde erg graag ook een smartlappenkoor en met hulp van een smartlappenkoor uit Aalsmeer is er een start gemaakt. Dat is toch mooi: om met je eigen smart zelf een smartlap te zingen. Joke Reurings leidde dat fantastisch. 

Karel wenste dat ’t Anker een eigen huis krijgt op een aantrekkelijke plek, ongeveer 400 m2 groot, waar ook het smartlappenkoor kan zingen, waar de yoga kan zijn en de thema-avonden. Daar kunnen we onze eigen sfeer maken, met warme, heldere kleuren, die laten zien dat er leven is. Met de ruimtes in De Trekvogel vanaf oktober 2019 is dat gelukt!  

In januari 2007 heeft Chris Gispen hem vervangen als voorzitter en op 12 november 2007 is Karel overleden. Hij heeft iets goeds achtergelaten...

Logo

Door een levensbedreigende ziekte als kanker is de toekomst met veel onzekerheden omgeven. Het Inloophuis ‘t Anker wil haar gasten wat houvast geven in onzekere tijden. Als symbool voor ons inloophuis is daarom voor een anker gekozen. Wij willen hen een ankerplaats bieden, zodat onze gasten in een beschutte omgeving  de gelegenheid krijgen weer  “bij te tanken”. Uit onderzoek blijkt dat contact met lotgenoten die in hetzelfde “schuitje” zitten, helpt om zo goed mogelijk met kanker verder te leven. We hopen dat onze gasten zich thuis voelen. De smiley moet dit gevoel uitdrukken.

Als kleuren is gekozen voor geel en groen. Geel symboliseert de zon, terwijl groen staat voor de natuur. Zonder zon bestaat er geen leven. De natuur weet zich (bijna) altijd te herstellen van allerlei tegenslagen. De zon en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.