Vacatures

Alle activiteiten in Inloophuis ’t Anker worden verricht door vrijwilligers. De meeste vrijwilligers werken als gastvrouw-/heer, en hiervoor zijn regelmatig nieuwe vacatures. 

GASTVROUWEN EN GASTHEREN
(één of meer dagdelen per 14 dagen) 

Als gastvrouw of gastheer ontvang je onze gasten, biedt hen een luisterend oor, beantwoordt (telefonisch) vragen. Kernbegrippenzijn: actief luisterend, ondersteunend, betrokken, respectvol, sociaal vaardig, zelfstandig, in staat en bereid tot samenwerking en uiteraard met voldoende affiniteit tot de ziekte kanker en behandelingsmethoden. Als mens heb je onze bezoekers iets te bieden.

Wij vinden het belangrijk dat onze gastvrouwen en -heren voldoende levenservaring hebben en uit eigen ervaring of uit hun directe omgeving weten wat de diagnose kanker betekent.

Werktijden zijn: dinsdagochtend / donderdagochtend van 09.30 uur tot 12.45 uur en dinsdagmiddag / donderdagmiddag van 12.45 uur tot ± 15.15 uur.

=====================================================================

Muzikale vrijwilliger voor Smartlappenkoor

Speel je niet onverdienstelijk accordeon of keyboard en heb je tijd en zin om mee te spelen met goedwillend, enthousiast amateur-smartlappenkoor? In het inloophuis ’t Anker wacht het koor ‘Licht het anker’ met smart op jou!

Uitbreiding muzikale ondersteuning is dringend gewenst.

Het koor repeteert één keer in de twee weken op dinsdagmiddag (13.30 uur -15.00 uur) o.l.v. een dirigent en onder begeleiding van accordeon(s)/gitaar/drum.

Er is een smartlappenrepertoire aanwezig. Je moet alleen je eigen accordeon of keyboard meenemen.

======================================================================

Vrijwilliger die 't Anker op bepaalde terreinen wil helpen zoals bijv. promotie en fondsenwerving.


Interesse?
Wil je meer informatie dan kun je gerust bellen met Bart Top (tel. 06-51 66 91 23), Hester Thasing (tel. 0297-54 07 99) of Margreth de Wit (tel. 06-13 41 50 71). Als je belangstelling hebt, stuur dan een schriftelijke reactie met een korte omschrijving van je motivatie, ervaring, aantal en beschikbare uren en natuurlijk je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer:

- e-mail naar: 
info@inloophuishetanker.nl

- post naar:
   
Stichting Inloophuis ‘t Anker
Postbus 7
3640 AA Mijdrecht

Wij zullen daarna contact met je opnemen. Met jouw inzet kunnen wij nog meer mensen met kanker helpen!