Bestuur

Het beleid en de visie worden bepaald door een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten en draagt zorg voor de bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit:

  • Bart Top (voorzitter)
  • Hetty Kruithof (secretaris)
  • George Reurings (penningmeester)
  • Pieter Koopmans 
  • Henk Mos
  • Gertie Pinxteren

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning.