Beleidslijn rond alternatieve geneeswijzen

Vrijwilligers van Inloophuis ’t Anker krijgen regelmatig vragen van gasten over alternatieve geneeswijzen. In verband daarmee is door het bestuur van de Stichting Inloophuis ’t Anker de volgende beleidslijn vastgesteld:

• Inloophuis ’t Anker biedt zelf geen geneeswijzen of therapieën aan, maar houdt zich uitsluitend bezig met psychosociale ondersteuning en lotgenotencontact.

• Als blijkt dat een gast meer hulp nodig heeft, wordt hij doorverwezen naar een professionele hulpverlener of instantie.

• Inloophuis ’t Anker gaat daarbij uit van de reguliere geneeswijzen en richt zich bij het verstrekken van informatie en adviezen uitsluitend op de reguliere geneeswijzen.

• Inloophuis ’t Anker propageert geen alternatieve geneeswijzen en houdt daarvan ook geen informatie bij.

• Inloophuis ’t Anker wijst het feit dat een gast zoekt in het alternatieve circuit niet af, maar zal gasten wel altijd de vraag stellen dit alleen in nauw overleg met de behandelend arts(en) te doen en zal stimuleren minstens op beide sporen te blijven lopen.

• Inloophuis ’t Anker realiseert zich dat de grens tussen regulier en alternatief niet altijd scherp te trekken is; er zijn bijvoorbeeld reguliere artsen die acupunctuur toepassen en oncologisch verpleegkundigen die binnen het ziekenhuis ‘therapeutic touch’-behandelingen geven.