19 nov. Inspiratie op 't Anker; 19:30-21:30 Inspiratieavond met Lenneke Post van het VUmc: “Tussen hoop en vrees” .

Tussen hoop en vrees: mensen met kanker leven tussen hoop en vrees, ook al zijn ze al jaren ‘genezen’ verklaard.
Je zelfvertrouwen heeft een knauw gehad. De vanzelfsprekendheid dat het verder weer goed gaat, is verdwenen.
Je hoopt het, ja! Maar de vrees ligt op de loer. Waar je vroeger bij een pijntje in je rug verwachtte dat het morgen wel over zou zijn, krijg je nu de akelige gedachte dat het ook wel eens helemaal fout kan zijn.

Over hoop en over vrees, daarover gaat deze Inspiratieavond. Met Lenneke Post vragen we ons af: waar baseren we die hoop op? Waar komt die vrees vandaan? Hoe hebben we vroeger geleerd om hoop te koesteren? Wat was er nuttig aan om bevreesd te zijn? Hoe houden we nu de hoop en de vrees in een balans?

Lenneke Post is onderzoeker en pastoraal werker bij het VUmc.
Deze avond is bedoeld om ieder die met kanker leeft inspiratie te geven. Locatie is de ‘Ankerplaats’ onder en achter het gebouw van vv Argon. Tijdstip van beginnen: 19.30 uur.

Aanmelden is mogelijk bij info@inloophuishetanker.nl of bij Bert Schaap 0297-565172.