21 mei Mindfulness bij kanker Een kennismakingsworkshop op ’t Anker op 21 mei 10.15 uur.

Mindfulness: wat is dat eigenlijk? In gewoon Nederlands zou je spreken van Opmerkzaamheid of van Aandachtigheid . Simpelweg: het bewust zijn van je huidige ervaring. Door vaker je aandacht te sturen, neem je afstand van de spinsels in je hoofd.

En bij kanker raakt je hoofd vol met spinsels. Angst, boosheid, zorgen, verdriet, vermoeidheid, pijn, emoties die je voortdurend kunnen overvallen. Mindfulness kan een gereedschap zijn om de chaos in je hoofd, de stress, op enige afstand te bekijken, te beoordelen en een betekenis te geven. Enige training daarin kan nuttig zijn.

Op donderdagochtend 21 mei van 10.15 tot 12.15 uur geeft Ida Linse een gratis workshop als kennismaking met Mindfulness bij kanker. 

Ida Linse is gecertificeerd mindfulness trainer. Zij kreeg twee jaar geleden zelf kanker en heeft ervaren hoe mindfulness oefeningen haar al tijdens de behandeling beschutting en stabiliteit bracht. Ida zal vertellen over haar eigen ervaringen met kanker, over de onrust en emoties die opspelen. En over Mindfulness: wat bedoelen we met het bekende zinnetje ‘meer in het hier en nu zijn’? Hoe kunnen jij en/of je partner omgaan met zorgen voor de toekomst of de pijn uit het verleden, met het onder ogen zien hoe het met je is, met het openstaan voor mooie en ook verdrietige momenten?

Deelnemers kunnen tijdens de workshop concreet oefenen met enkele aandachtsoefeningen en kalmerende oefeningen. En natuurlijk is er volop ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.
Als mogelijk vervolg kan er voor geïnteresseerden in september en oktober een cursus van 4 bijeenkomsten komen voor een kleine groep tussen 6 en 10 personen, tegen een kleine vergoeding van 20 euro voor het cursusmateriaal.

Aanmelden voor de Kennismakingsworkshop op donderdag 21 mei kan telefonisch 06-15 46 56 95 tijdens de openingstijden van ’t Anker op dins- en donderdag van 10 tot 16 uur, of op info@inloophuishetanker.nl .